Informatie over ADHD

Wat is ADHD?
ADHD is een afkorting voor het Engelse begrip Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands wordt dit vertaald als Aandachtstekortstoornis met Hyperactief Gedrag. ADHD is het meest bekend en voorkomende gedragsprobleem bij kinderen en jongeren.

ADHD wordt gekenmerkt door (een combinatie van) de volgende symptomen:

  1. Hyperactiviteit: er is moeite om stil te kunnen blijven zitten, altijd bezig en veel praten.
  2. Impulsiviteit: heeft moeite om zijn beurt af te wachten, onderbreekt anderen vaak, geeft vaak een antwoord zonder erover na te denken en/of het negeren van opdrachten.
  3. Aandachtstekort: er zijn problemen met het vasthouden van de aandacht en concentratie, makkelijk afgeleid, achteloze fouten, moeilijk vinden om taken te organiseren of af te maken en vermijdt taken die nadenken vereisen

Oorzaken ADHD?
Het ontstaan van ADHD is nog niet geheel duidelijk, toch zijn er uit wetenschappelijke onderzoeken een aantal oorzaken uit te wijzen. ADHD is een neurobiologische aandoening. Dit betekent dat ADHD een biologische oorzaak heeft die in de hersenen ligt. Hoewel er niet exact bekend is wat er in de hersenen van een persoon met ADHD aan de hand is, heeft men wel aanwijzingen gevonden. Deze aanwijzingen duiden er op dat ADHD het gevolg is van een verkeerde balans in chemische stoffen, zoals noradrenaline en dopmanine.